Noroloji

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlardaki ciddi laboratuvar arka planının yanı sıra günümüze nöroloji pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişki içindedir.

Nöroloji Bölümü sinir sisteminin hastalıklarının teşhis, izlem ve tedavisi ile ilgili hizmetleri sunmaktadır. Sinir sistemi hastalıkları içinde beyin, omurilik, periferik sinirler ve kasları ilgilendiren hastalıklar yer almaktadır.

Hastanemizde aşağıdaki hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Bölümümüzde Yapılan Tetkik ve Girişimler:

  • Elektromyografi (EMG)
  • Elektroensefalografi (EEG)
  • Uyarılmış Potansiyeller (EVOK)
  • Nöropsikolojik Değerlendirme
  • Kas-Sinir Biyopsisi
  • Lomber Ponksiyon (BOS alımı)
  • Botulinum Toksin Enjeksiyonu

EEG: Beynin elektriksel etkinliğinin değerlendirilmesi, EMG: Sinir ve çizgili kasların elektrik potansiyelinin incelenmesi, Tomograf, MR (manyetik rezonans) ekokardiyografi, kranial doppler gibi tetkikler uygulanmaktadır.

0 cevaplar

Cevapla

Yorum yapmak ister misiniz?
Katkıda bulunmaktan çekinmeyin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.